Bjørn Terje Nygaard

Jeg har i den senere tid arbeidet med konstruktive problemstillinger i maleri, med flater bygd opp av firkanter, hvor bildene blir meditasjoner over disse grunnformene. Arbeider med å utnytte fargens romskapende muligheter ved å kombinere varme og kalde farger slik at de kan virke henholdsvis nære og fjerne, ved å sette forskjellige former og størrelser opp mot hverandre skapes en formennelse av rom.

Maleri, Labyrint

Labyrint

År
2021
Størrelse
200x292cm
Pris
K.E.
Bjørn Terje Nygaards maleri inneholder ansatsen til monumentalitet. Dette ser vi i kunstnerens siste hovedverk, Labyrint (2021) Det dreier seg om et maleri på lerret i mektige dimensjoner, hele 2 x 3 meter (høyde x bredde). Verket betyr mye for kunstneren; Han har utviklet det over lang tid og dertil laget en versjon 2 av maleriet.
Flere bilder