Bjørn Terje Nygaard

Jeg har i den senere tid arbeidet med konstruktive problemstillinger i maleri, med flater bygd opp av firkanter, hvor bildene blir meditasjoner over disse grunnformene. Arbeider med å utnytte fargens romskapende muligheter ved å kombinere varme og kalde farger slik at de kan virke henholdsvis nære og fjerne, ved å sette forskjellige former og størrelser opp mot hverandre skapes en formennelse av rom.

Maleri, Labyrint

Labyrint

År
2021
Størrelse
200x292cm
Pris
130 000,-
Bjørn Terje Nygaards maleri inneholder ansatsen til monumentalitet. Dette ser vi i kunstnerens siste hovedverk, Labyrint (2021) Det dreier seg om et maleri på lerret i mektige dimensjoner, hele 2 x 3 meter (høyde x bredde). Verket betyr mye for kunstneren; Han har utviklet det over lang tid og dertil laget en versjon 2 av maleriet.
Flere bilder